Om oss

Made in Småland

Sedan starten 1976 i Sävsjö har SävsjöSläpets vision varit att utveckla och bygga slitstarka och trygga kvalitetssläp med lång livslängd. Många gånger är det faktiskt så att våra släpvagnar går i arv till nästa generation. Den höga kvaliteten är något som vi alla är stolta över, något som präglar hela vår företagskultur.

Vi månar om att våra kunder skall känna att det är en bra investering att köpa en släpvagn från oss på SävsjöSläpet och en produkt man kan lita på.

Vår fabrik ligger i Sävsjö på sydsvenska höglandet och den småländska företagskulturen är stark hos oss. Lokal förankring bland personal såväl som leverantörer är viktigt för oss, och vi strävar ständigt efter att komma på nya, smarta och effektivare lösningar på olika lastproblem.

Vårt fokus är, och kommer alltid att vara, människorna som använder våra släp. Våra släp skapas av människor, för människor.

på våra produkter

SävsjöSläpet har 3 års garanti från och med första registreringsdatum och gäller endast nya vagnar inom standardsortimentet. Garantin gäller för material- eller konstruktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin inkräktar inte på övriga rättigheter enligt konsumentköplagen. Om köparen vill åberopa ett garantifel skall SävsjöSläpet underrättas om det inom en skälig tid från det att felet upptäckts.

SävsjöSläpet ansvarar inte för fel som beror på,

  • Normalt slitage
  • Att vagnens konstruktion har byggts om eller ändrats
  • Att vagnen varit överbelastad
  • Vanvård
  • Yttre påverkan av vägsalt
  • Att vagnen varit utsatt för olycka eller annan yttre påverkan
  • Normal åtgång av förbrukningsmateriel

SävsjöSläpet är medlem i Släpvagns Branschens Riksförbund (SBR) och följer deras generella garantivillkor.

Våra värderingar

Sävsjösläpet arbetar utifrån

N

Engagemang

N

Respekt

N

Tillit

N

Viljan att utvecklas

I praktiken betyder det att hela organisationen är engagerad i det dagliga arbetet, strävar efter ständiga förbättringar och är involverade i att lösa våra kunders behov.

Vi strävar efter respekt gentemot varandra, både internt och externt, men också gentemot varumärken och produkter.

Vår företagskultur präglas av prestigelöst teamwork, där alla ger det lilla extra för kunden och känner tillit till varandra.

Vi vill vara en spelare att räkna med på marknaden genom vår vilja till ständig utveckling inom nya affärsområden, kundgrupper, produkter, materialval och affärsutveckling.

Hållbarhet

Vår vision är att vara en organisation bestående av stolta medarbetare, som genom ett medvetet ansvarstagande genererar förutsättningar för en hållbar och förbättrad framtid. Hållbarhet brukar beskrivas i de tre dimesionerna, Social, Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet

Våra ekologiska mål fokuserar på den påverkan vi har genom produktion och distribution av våra produkter. Minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning och minskad kemikalieanvändning är vår strävan.

Vi ska genom ett systematiskt arbete för en hållbar utveckling sträva efter att förebygga och minska företagets samlade miljöbelastning och öka företagets positiva påverkan genom socialt och ekologiskt ansvarstagande val.

Våra produkter är slittåliga och hållbara och håller i decennier. Ofta är det så att våra produkter går i arv till nästa generation. Produktutveckling är därför en central del av SävsjöSläpets hållbarhetsarbete

2022 års mål är, Energiförbrukning och avfallshantering

Vår målsättning för social hållbarhet är att verka för en god arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Inom ramen för vårt verksamhetsledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar av det systematiska miljöledningssystemet

Vår ekonomiska hållbarhet präglas at ett ständigt  förbättringsarbete där vårt verksamhetsledningssystem (kvalitetsledningssystem) är fundamentet som beskriver våra processer, definerar målsättningar för det ständiga förbättringsarbetet samt vägleder förbättringsarbetet med handlingsplaner.  Genom detta ständiga förbättringsarbete tryggar vi den långsiktiga verksamheten och vi kan därigenom ta ett ansvar för våra produkter och kundlöften .